KONZULTA k.s. - daňovo-poradenské služby

Daňové poradenstvo

Zahŕňa poradenstvo v oblasti vnútroštátneho zdaňovania ako aj v oblasti medzinárodného zdaňovania.

Daňové zastupovanie

Zahŕňa zastupovanie v konaní pred príslušnými finančnými orgánmi a orgánmi obcí vrátane daňového zastupovania s medzinárodným prvkom.

Daňové priznania

Zahŕňa spracovávanie daňových priznaní pre:

Fyzické osoby:

  • podnikateľov
  • nepodnikateľov

Právnické osoby:

  • vrátane zahraničných spoločností (organizačných zložiek, stálych prevádzkární)
  • neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a to bez ohľadu na zdroj príjmov (príjmy plynúce z územia Slovenskej republiky, príjmy plynúce zo zahraničia), prevádzkární)

Daňová optimalizácia

Zahŕňa spravovanie mzdovej agendy a to aj pre zahraničné spoločnosti (organizačné zložky, stále prevádzkárne)

Daňové služby sa týkajú spracovania daní:

  • priamych (daň z príjmov, zrážkové dane, zábezpeka dane)
  • nepriame dane - DPH

Spoločnosť KONZULTA, k.s., č.lic. 77/2006 SKDP, vznikla v roku 2006 a poskytuje daňovo-poradenské služby. Je členom A.L.T. International - medzinárodnej siete daňovo- poradenských kancelárií hlavne v Európe. Odborným garantom daňovo-poradenskej činnosti spoločnosti KONZULTA, k.s. je Ing. Zuzana Jánošdeáková (č.lic. 611/99 SKDP).